آوامیکس

از این پس میتوانید به راحتی در آوانک با استفاده از سیستم هوشمند آوامیکس اصوات خود را با موزیک های مورد علاقه تان میکس کرده و خروجی مناسبی برای ارسال پیام صوتی داشته باشید.