مشترک محترم، لطفا دقت نمایید:

تمامی پیام های صوتی در حین ارسال بررسی و کنترل می شوند، شما مجاز به ارسال پیام های صوتی تهدید آمیز و خلاف عرف جامعه نمی باشید. مسئوليت كليه عواقب ارسال پیام های صوتی كه نتیجه آن باعث وارد آمدن خسارت به مشترک تلفن همراه یا ثابت و يا اعمال جريمه از سوي اپراتورهاي تلفن و يا ساير مراجع ذيصلاح قانوني گردد، به طور كامل به عهده و متوجه شما مي‌باشد و در صورت مشاهده سریعا به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد و جرم محسوب می شود.

1. نکات ایمنی

· بهترین مکان برای نگه داری از رمز عبور، ذهن شما می باشد، لطفا این مسئله را جدی بگیرید.

· رمز عبور خود را هر 30 روز یکبار تغییر دهید. در موارد خواص می توانید با درخواست به واحد پشتیبانی، نام کاربری خود را تغییر دهید.

· از افشا کردن رمز عبور خود اکیدا خودداری کنید. رمز عبور خود را یک عبارت ساده (مانند: تاریخ تولد، شماره شناسنامه یا کد ملی، شماره تلفن یا موبایل و …) قرار ندهید. و حتما در انتخاب رمز عبور، به صورت همزمان از اعداد و حروف و کاراکتر های گوناگون استفاده کنید.

2. قوانین و مقررات سامانه:

· ميزان ماليات و عوارض ارزش افزوده از سمت اداره امور مالياتي کل کشور تعيين شده و به صورت ساليانه اعلام مي‌گردد. بنابراين در صورت افزايش درصد ماليات از سوي اين مرجع، خریدار موظف و متعهد به رعايت آن می‌باشد.

· در صورت تغییر در تعرفه های مرتبط با سرویس درخواستی (از جمله تعرفه حق نمایندگی و تمدید آن و تعرفه پیام صوتی) و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی مخابرات، تغییرات و تعرفه های جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر مخابرات در تعهدنامه حاضر اعمال می گردد.

· با توجه به اين که شارژ خريداري شده جهت تأمين اعتبار به مخابرات واريز مي‌گردد، هزينه قابل برگشت نمي‌باشد.

· انتقال شارژ از پنلي به پنل ديگر و يا شرکت ديگر مقدور نمي‌باشد.

· در صورتي که به علت بروز مشکلات يا شرايط بحراني اعلام شده از سوي شرکت‌هاي اپراتور تلفن همراه کشور و مخابرات ایران يا مراجع ذيصلاح قانوني، فروشنده مجبور به وضع محدوديت‌هايي در زمانبندي ارسال پيام های صوتی مربوط به خريدار شود، خريدار ضمن پذيرش شرايط بروز يافته، موظف به رعايت زمانبندي مذکور مي‌باشد و حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

· خريدار بايد به سن قانوني رسيده باشد و در هنگام امضاي تعهدنامه کپي کارت ملي و کپي سند تلفن ثابت يا همراه براي اشخاص و شرکت‌ها و کپي از روزنامه رسمي براي شرکت‌ها را تحويل فروشنده دهند.

· خريدار نبايد نسبت به ارسال هيچ گونه پيام‌هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي کاربران اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري از طرف کاربران بدون رضايت قبلي آن‌ها به عهده خريدار مي‌باشد و فروشنده در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد.

· در صورتي که گيرندگان درخصوص پيام ناخواسته دريافتي شکايتي داشته باشند، فرستنده مکلف به پرداخت جريمه اعلام شده از سوي مراجع قانوني مي‌باشد.

· محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يک از اصول پنج گانه زير مطابقت داشته باشد:

o با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد.

o باعث تشويش اذهان عمومي نگردد.

o مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.

o به اخلاق حسنه و اصول اخلاقي حاکم بر جامعه آسيب نرساند.

o با سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور مغايرت نداشته باشد.